ALD-787 - 佐藤遥希2014年番号 引退!!緊急発売 こ

ALD-787 - 佐藤遥希2014年番号 引退!!緊急発売 こ

主上气咳逆,结气,喉痹,吐吸,利关节,补中益气。又,同州沙苑一种,生于牧马草地上,亦蔓生布地,茎间密布细刺,七月开花黄紫色,九月结实作荚,长寸许,内子如脂麻,绿色,状如羊肾,味甘微腥,今人谓之沙苑蒺藜,即白蒺藜也。

曰∶骨者形之一,肾之合也。古方疗月闭四物汤,加人参、五灵脂,是畏而不畏也。

 槐之生也,季春五日而兔目,十日而鼠耳,更旬日而始规,再旬日而叶成,四五月间开黄花,六七月间结实作荚,连珠中有黑子,以子连多者为妙,其木材坚重,有青黄白黑色。愚按∶《本经》人参味甘,沙参味苦,性皆微寒。

曰∶骨碎可补,功胜补骨脂矣。螬食其余,何眚之有,且也木系系风府,循督会任故功用特着。

治阴痿不起,强筋骨者,得太阳之标阳,阳能益阴也。 初夏其叶出水,渐长如扇。

曰∶蒴谐声,草谐蒴也。清旦一服,未发前食顷一服,临发一服。

Leave a Reply